Fara í efni

VSK-ívilnun vegna kaupa á rafmagnsbifreiðum, rafhjólum o.fl. fellur niður um áramót

Fréttir

VSK-ívilnun vegna kaupa á rafmagnsbifreiðum, rafhjólum o.fl. fellur niður um áramót

Undanfarin ár hafa verið í gildi sérstakar ívilnanir fyrir kaupendur og innflytjendur rafmagns- og vetnisbifreiða, rafhjóla o.fl. vistvænna farartækja. Þessar ívilnanir munu að óbreyttu falla niður um næstu áramót.

Þessar ívilnanir eru annars vegar heimild til þess að fella niður virðisaukaskatt að tilteknu hámarki við innflutning og hins vegar heimild til þess að tiltekin hámarksfjárhæð sé undanþegin virðisaukaskatti, þ.e. fellur utan skattskyldrar veltu, við fyrstu sölu þessara farartækja.

Upp hafa vaknað spurningar um meðferð virðisaukaskatts vegna kaupa á þessum farartækjum ef þau eru pöntuð og greidd að fullu eða hluta fyrir áramót en verða ekki afhent fyrr en á nýju ári.

Greiðsla innan tilgreindra fjárhæðamarka fyrir áramót ber ekki virðisaukaskatt

Það er mat ríkisskattstjóra að greiði kaupandi inn á kaupverð t.d. rafmagnsbifreiðar eða rafhjóls eða greiði kaupverðið að fullu fyrir næstu áramót fer um þá innborgun samkvæmt gildandi lögum, þ.e. greiðsla að heimiluðum fjárhæðarmörkum telst þá ekki til skattskyldrar veltu seljanda og ber því ekki að innheimta virðisaukaskatt af þeirri fjárhæð. Áskilið er að við innborgun eða fullnaðargreiðslu sé gefinn út sölureikningur eða kvittun sem uppfyllir allar forms- og efniskröfur lögum samkvæmt.

Greiðsla eftirstöðva umfram heimiluð fjárhæðamörk ber virðisaukaskatt, hvort sem hún er innt af hendi fyrir eða eftir áramótin.

Virðisaukaskattur lagður á við innflutning frá 1. janúar 2024

Frá og með 1. janúar 2024 verður virðisaukaskattur lagður á við tollafgreiðslu rafmagns- og vetnisbifreiða, rafhjóla o.fl. enda verður heimild til niðurfellingar þá að óbreyttu fallin úr gildi.

Ýmsir rekstraraðilar sem hafa með höndum virðisaukaskattsskylda starfsemi, einkum sölu eða leigu bifreiða, hafa heimild til að telja greiddan virðisaukaskatt við innflutning ökutækja til innskatts. Hefur álagning virðisaukaskatts við innflutning því ekki áhrif á heildarkostnað bifreiðarinnar hjá seljanda þrátt fyrir að kaupandi hafi fengið niðurfelldan virðisaukaskatt af kaupverðinu að hluta eða heild. Aðrir innflytjendur vistvænna ökutækja þurfa því að bera þann virðisaukaskatt sem lagður er á við innflutninginn eftir næstu áramót.


Hámarksfjárhæð virðisaukaskatts sem fella má niður við innflutning á árinu 2023:

Vegna rafmagns- og/eða vetnisbifreiðar: 1.320.000 kr.
Vegna rafmagns- eða vetnisbifhjóls: 1.320.000 kr.
Vegna léttra bifhjóla eða reiðhjóla sem knúin eru rafmagni: 96.000 kr.
Vegna reiðhjóla með stig- eða sveifarbúnaði og annarra reiðhjóla: 48.000 kr.

Hámarksfjárhæð sem halda má utan skattskyldrar veltu við fyrstu sölu á árinu 2023:

Vegna rafmagns- og/eða vetnisbifreiðar: 5.500.000 kr.
Vegna rafmagns- eða vetnisbifhjóls: 5.500.000 kr.
Vegna léttra bifhjóla eða reiðhjóla sem knúin eru rafmagni: 400.000 kr.
Vegna reiðhjóla með stig- eða sveifarbúnaði og annarra reiðhjóla: 200.000 kr.