Fara í efni

Peningaþvætti

Váþættir varðandi bílaumboð og bílasala

Bifreiðaumboð og bifreiðasalar falla undir lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Sú breyting varð á með lögum nr. 96/2020 að bifreiðaumboð og bifreiðasalar falla nú undir n. lið 1. mgr. 2. gr. laga nr. 140/2018 um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Bifreiðasalar féllu, fyrir lagabreytingu, undir r. lið 1. mgr. 2. gr. pþl. þegar viðskipti námu tilteknum fjárhæðarmörkum. Þótti rétt að breyta lögunum með þeim hætti að bifreiðaumboð og bifreiðasalar væru lagðir til jafns við fasteignasölur, fasteignasala, skipasala og fyrirtækjasala.

Tilkynningarskyldum aðilum ber að tilkynna til skrifstofu fjármálagreininga lögreglu um öll viðskipti þar sem grunur vaknar um að fjármuni megi rekja til refsiverðrar háttsemi.

Hættumerki í starfsemi bifreiðaumboða og bifreiðasala 

 • Reiðufjárviðskipti.
 • Óeðlileg viðskipti.
 • Kaupverð bifreiðar of hátt eða lágt.
 • Kaupmáttur viðskiptamanns ekki í samræmi við tekjur.
 • Viðskiptamaður gefur rangar, villandi eða neitar að gefa upplýsingar.
 • Ökutækjaviðskipti þar sem félag er kaupandi eða seljandi.
 • Ökutækjaviðskipti þar sem bifreið er notuð sem hluti greiðslu eða til skuldajöfnunar.
 • Annar aðili skráður fyrir bifreið og ekki virðast eðlilegar ástæður liggja að baki.
 • Viðskiptamaður með stjórnmálaleg tengsl.
 • Viðskiptamaður er frá áhættusömu eða ósamvinnuþýðu landi.
 • Viðskiptamaður er eða hefur tengsl við þekkta brotamenn.

Hér er hægt að nálgast eyðublað til að framkvæma áreiðanleikakönnun viðskiptavinar

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á vefsíðu Skattsins hér.

Áhættumat ríkislögreglustjóra má nálgast hér.

Hér er hægt að nálgast leiðbeiningabækkling Skattsins