Fara í efni

BGS og atvinnulífið

Starfsfólk og félagsmenn BGS taka virkan þátt í starfsemi ýmissa samtaka og atvinnulífinu almennt með margvíslegum hætti, svo sem með stjórnarsetu, nefndarsetu, setu í vinnuhópum og öðru þess háttar - bæði á innlendum og erlendum vettvangi. Skrifstofa sambandsins á jafnframt mikil samskipti við stjórnvöld, ráðuneyti og fleiri opinbera aðila vegna lagasetninga, reglugerða, og annarra mála er snerta bílgreinina með einhverjum hætti.


Cecra logo

Bílgreinasambandið er hluti af CECRA og tekur virkan þátt í því starfi sem þar fer fram. CECRA stendur fyrir "Conseil Europeén du Commerce et de la Réparation Automobiles" eða á ensku "European Council for Motor Trades and Repairs" og er það regnhlífarsamband fyrir ýmis landssamtök bílgreina (söluaðila og verkstæða) í Evrópu.


Acea logo

ACEA eru samtök bílaframleiðenda í Evrópu, og halda þau utan um ýmiskonar tölfræði varðandi bílaflotann í Evrópu, sölu nýrra bíla eftir löndum, og ýmislegt fleira. Bílgreinasambandið hefur í mörg ár átt í góðum samskiptum við ACEA og sér Bílgreinasambandið m.a. um að útvega gögn frá Íslandi inn í skýrslur og tölfræði ACEA með reglubundnum hætti.


Rannsóknarsetur

Rannsóknasetur verslunarinnar er leiðandi aðili á Íslandi í rannsóknum og tölfræðivinnslu fyrir verslun og tengdar atvinnugreinar. Bílgreinasambandið og rannsóknarsetrið hafa um árabil haft samstarf um greiningu, vinnslu og útgáfu svokallaðrar árbókar bílgreina sem tekur saman alla helstu tölfræði er snýr að bílgreininni á Íslandi. Niðurstöðurnar eru gefnar út árlega og má nálgast allar árbækur sem gefnar hafa verið út HÉR.


Græna orkan logo

Framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins situr í stjórn Grænu Orkunnar.


Iðan logo

BGS á fulltrúa í stjórn Iðunnar sem kemur úr röðum félagsmanna, ásamt því sem framkvæmdastjóri BGS er varamaður í stjórn. Sjá má stjórnarskipan Iðunnar HÉR.


BHS logo

Borgarholtsskóli er framhaldsskóli, staðsettur við Mosaveg í Grafarvogi. Hann er framsækinn og tæknivæddur nútímaskóli með um 1400 nemendur og fjölbreytt námsframboð þar sem boðið er upp á bæði dagskóla og dreifnám. Borgarholtsskóli býður upp á nám á bíltæknibraut þar sem hægt er að leggja áherslu á bifreiðasmíði, bifvélavirkjun og bílamálun. Sjá nánar á heimasíðu Borgarholtsskóla, eða almennt um nám í bílgreinum á námssíðu BGS HÉR.


Verkiðn logo

Bílgreinasambandið er einn af stofnaðilum Verkiðnar. Markmið samtakanna um keppnir í iðn- og verkgreinum á Íslandi – SkillsIceland er að: auka sýnileika iðn- og starfsmenntunar, bæta ímynd iðn- og verkgreina, ásamt því að halda Íslandsmót iðn- og verkgreina annað hvert ár, vekja athygli á tækifærum sem felast í námi og starfi í þessum greinum, og vera samstarfsaðili við erlenda aðila og samtök sem vinna á sama grunni. Starfsemi samstarfsaðila er margþætt en mest fer fyrir skipulagningu og framkvæmd Íslandsmóts iðngreina og þátttöku í erlendu mótunum EuroSkills og WorldSkills.