Fara í efni

Auknir styrkir vegna uppbyggingar innviða fyrir orkuskipti í samgöngum

Fréttir

Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar og nýsköpunarráðherra og Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra, hafa ákveðið að veita 200 milljónum króna í styrki til uppbyggingar innviða fyrir orkuskipti í samgöngum. Þetta kemur til viðbótar við styrki sem úthlutað var á síðasta ári, en að teknu tilliti til mótframlags styrkþega verður fjárfesting í innviðum vegna orkuskipta alls um milljarður króna á tveimur árum. Verkefnið er hluti af aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum og uppbyggingu innviða vegna orkuskipta í samgöngum.

Ákvörðun ráðherranna byggir á tillögum starfshóps sem ráðherrarnir skipuðu síðastliðið haust. Starfshópurinn leitaði samstarfs við Grænu orkuna - samstarfsvettvang um orkuskipti, til að byggja á bestu mögulegu upplýsingum um hvaða nýir innviðir geti best hraðað orkuskiptum, hvort sem þeir eru á landi eða í haftengdri starfsemi. Tillögurnar byggja að miklu leyti á framlagi úr þeirri hugmyndavinnu en þess má geta að framkvæmdastjóri Bílgreinasambandsins situr í stjórn Grænnar orku og kom sambandið þannig að þessari vinnu með virkum hætti.

Orkuskipti í samgöngum eru meginforsenda þess að Ísland geti staðið við skuldbindingar í loftslagmálum. Því er jákvætt að sjá að orkuskiptin fara vel af stað hérlendis, en á dögunum var greint frá því að aldrei hefur hlutfall nýrra rafbíla af nýskráningum verið hærra hér á landi en í janúar sl. Á sama tíma hafa skráningar á dísil- og bensínbílum dregist umtalsvert saman. Til marks um þetta hefur aðeins ein þjóð í heiminum, Noregur, hærra hlutfall en Ísland í nýskráningum rafbíla.

Þrenns konar styrkir

  • Áætlað er að verja 100 milljónum króna í styrki fyrir innviði sem ætlað er að ýta undir fjölgun vistvænna bifreiða hjá aðilum sem reka fólks- og hópbifreiðar. Aðgerðin nær til allra vistvænna bíla, hvort sem þeir ganga fyrir metani, lífeldsneyti, vetni eða rafmagni.
  • Þá verður 70 milljónum króna varið í styrki vegna raftenginga eða hitaveitna í höfnum landsins í því skyni að ýta undir orkuskipti í haftengdri starfsemi.
  • Loks verður 30 milljónum króna varið í styrki fyrir hleðslustöðvar við gististaði og veitingastaði og er þar um að ræða framhald á styrkveitingum síðasta árs sem miðuðu m.a. að því að auðvelda orkuskipti í ferðaþjónustu.

Innviðir styrkjast

Styrkirnir nú koma til viðbótar við úthlutun Orkusjóðs til tveggja verkefna í fyrra. Annars vegar var úthlutað 227 milljónum króna til uppsetningar 43 nýrra hraðhleðslustöðva vítt og breitt um landið sem eru þrisvar sinnum aflmeiri en öflugustu stöðvarnar sem fyrir eru hérlendis. Hins vegar var úthlutað styrkjum til gististaða vítt og breitt um landið þar sem settar verða upp 55 hleðslustöðvar á 40 gististöðum. Heildarupphæð þessara styrkja nam 30 m.kr.

Í báðum tilfellum var gerð krafa um 50% mótframlag styrkþega. Í ár er einnig gert ráð fyrir 50% mótframlagi við uppsetningu hleðslustöðva við gististaði en í öðrum verkefnum geta styrkir að hámarki numið 33% af heildarkostnaði hvers verkefnis.

Nánari upplýsingar um málið auk tillagna Grænu orkunnar og skýrslu starfshópsins má finna í frétt á vef Stjórnarráðsins.