Fara í efni

Sölutölur fólksbíla árið 2020 og söluspá 2021

Fréttir
  • Nýskráningar nýrra fólksbíla árið 2020 voru 9.369 eða 20,1% færri en árið 2019.
  • Einstaklingar keyptu 7,1% fleiri bíla á liðnu ári en á árinu 2019.
  • Almenn fyrirtæki keyptu sömuleiðis 7,1% fleiri bíla en bílaleigur keyptu hins vegar 57,4% færri bíla.
  • Nýorkubílar stóðu fyrir 57,9% allra nýskráninga sem er einstaklega hátt hlutfall, og þar voru hreinir rafmagnsbílar fremstir í flokki með 25,2% hlutfall nýskráninga.
  • Toyota var mest selda bíltegundin á árinu með 14,8% hlutdeild, þar á eftir komu Kia með 9,9% og Tesla með 9,6%.
  • Bílgreinasambandið spáir því að 11.000 nýir fólksbílar seljist árið 2021 sem verður þá 17,4% aukning frá 2020.

Færri nýskráningar 2020 en 2019

Nýskráningar nýrra fólksbíla voru 9.369 talsins á árinu 2020. Er það undir meðaltali síðustu ára og um 20,1% færri bílar en voru nýskráðir á árinu 2019 þegar þeir voru 11.728 talsins.

Nýskráningar eftir mánuðum 2020 voru nokkuð sveiflukenndar borið saman við sömu mánuði árið áður. Þannig voru færri nýskráningar í 7 mánuðum ársins (mest -74,4% í maí) en söluaukning í hinum 5 mánuðunum (mest +44,4% í júlí). Sé horft á þetta eftir árshelmingum þá varð samdrátturinn á fyrri hluta ársins 42,5% miðað við sama tímabil 2019 en hins vegar 16,7% söluaukning á seinni hluta ársins.

Misjafnt á milli hópa

Í ljósi ástandsins var vissulega viðbúið að draga mundi úr heildarsölu á milli ára. Það er hins vegar áhugavert að skoða skiptinguna á milli mismunandi kaupendahópa því þrátt fyrir samdrátt í heildina þá á það ekki við um alla hópa. Einstaklingar keyptu til að mynda 7,1% fleiri fólksbíla en árið 2019 og almenn fyrirtæki keyptu sömuleiðis 7,1% fleiri fólksbíla. Bílaleigur drógu hins vegar úr kaupum um 57,4% á milli ára og því ljóst að heildarsamdráttinn má fyrst og fremst rekja til minni umsvifa í ferðaþjónustunni, sem á sér augljósar skýringar.

Sérstaklega hátt hlutfall nýorkubíla

Árið 2020 var einstakt þegar kemur að skráningum nýorkubíla (rafmagn, tengiltvinn, hybrid og metan) og varð stórt stökk á milli ára í nýskráningum þeirra sem hlutfall af heildarskráningum. Samtals stóð þessi hópur bíla fyrir 57,9% nýskráninga en til samanburðar var hlutfallið 27,6% árið 2019. Hreinir rafmagnsbílar fóru þarna fremstir í flokki með 25,2% af öllum nýskráningum. Þar næst komu tengiltvinnbílar með 19,9%, hybrid bílar með 12,5% og metanbílar með 0,4%.

Svona hlutfallstölur eru sjaldséðar á heimsvísu, fyrir utan Noreg, og því ljóst að Ísland er með fremstu löndum í heiminum hvað varðar innleiðingu nýorkubíla í bílaflotann sinn. Miðað við þróun og aukið úrval þessara tegunda bíla er næsta víst að þetta mun halda áfram á þessum nótum. Hjálpa þar einnig til aðgerðir stjórnvalda sem gefa undanþágur á vörugjöldum og virðisaukaskatti svo flytja megi nýorkubíla inn á samkeppnishæfum verðum.

Mest seldu tegundirnar

Mest selda fólksbílategundin á árinu var Toyota með 1.383 bíla og 14,8% hlutdeild, þar á eftir kom Kia með 929 bíla og 9,9% hlutdeild og svo Tesla með 903 bíla og 9,6% hlutdeild.

Söluspá fyrir 2021

Óvissan fyrir árið 2021 er tiltölulega mikil þegar kemur að því að spá fyrir um sölu. Mun það velta á mörgum þáttum og má þar helst nefna hvernig gengur í baráttunni við Covid, hvort rætist úr atvinnu- og efnahagsmálum og hvort ferðaþjónustan taki við sér að ráði og hefji á ný að fjárfesta í bílaleigubílum.

Spá Bílgreinasambandsins gerir ráð fyrir að það seljist 11.000 nýir fólksbílar á árinu 2021. Það mun þá þýða 17,4% söluaukningu frá árinu 2020 en ljóst er að ýmislegt þarf að ganga eftir á árinu til að svo megi verða.