Fara í efni

Aðgerðaáætlun fyrir fyrirtæki í viðskiptum með ökutæki vegna COVID-19

Bílgreinasambandið óskar eftir aðgerðaáætlun fyrir fyrirtæki í viðskiptum með ökutæki

Bílgreinasambandið hefur lagt hart að sér við að koma á framfæri atriðum sem það óskar eftir að sjá í aðgerðaráætlun til stuðnings fyrirtækja í landinu vegna áhrifa heimsfaraldurs COVID-19 veirunnar. Stjórnvöld hafa brugðist við og eru að vinna að gerð aðgerðapakka en það er mikilvægt að rödd okkar sem störfum innan bílgreinarinnar heyrist. Það er hlutverk Bílgreinasambandsins að vera í málsvari fyrir sambandsaðila um málefni bílgreinarinnar gagnvart öllum opinberum aðilum, samtökum, framleiðendum, öðrum viðskiptamönnum og almenningi. Því höfum við komið eftirfarandi atriðum á framfæri til sjórnvalda, sveitarfélaga, stéttarfélaga og lífeyrissjóða í landinu.

Aðgerðir stjórnvalda
Tillögur okkar eru þríþættar þegar að kemur að stjórnvöldum. Það eru aðgerðir sem við teljum að geti aðstoðað fyrirtæki og einstaklinga starfandi í bílgreinum við að komast í gegnum það erfiða tímabil sem við erum að horfa fram á.

  • Niðurfelling tryggingagjalds: að fyrirtæki almennt og þá ekki bundið við fyrirtæki innan bílgreinarinnar, fái að fella niður greiðslur vegna tryggingagjalda eða fresta þeim næstu 3 mánuði. Lög um breytingu á lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda og lögum um tryggingagjald (frestun gjaldaga) voru samþykkt síðastliðinn föstudag. Eindagi staðgreiðslu vegna tekjuskatts og útsvars launamanna og tryggingagjalds var 16. mars en samkvæmt lögunum frestast eindagi helmings upphæðarinnar til 15. apríl. Þarna var tekið lítið en jákvætt skref en við viljum sjá stjórnvöld ganga lengra hvað þetta varðar.
  • Breyting gjalddaga vegna vörugjalda: bílaumboð eru oft með háar fjárhæðir og þungar greiðslur vegna vörugjalda. Að heimila þeim að skipta greiðslum niður á tvo gjalddaga myndi létta verulega undir með þeim til að komast í gegnum það tímabil sem við erum að sjá fram á næstu mánuðina. Fyrirsjáanlegt er að stór viðskiptavinahópur bílaumboðanna sé að takast á við miklar áskoranir og munu þær hafa bein áhrif á reksturinn.
  • Útvíkka verkefnið „Allir vinna“: eigendur ökutækja geti á sama hátt og með íbúðarhúsnæði sitt sótt endurgreiðslu af virðisaukaskatti vegna vinnu viðgerða á ökutæki sínu. Þeir sem fara með ökutæki sín á bílaverkstæði, hvort sem er í bílaviðgerð, bílamálningu eða bílaréttingu geti sótt í kjölfarið um endurgreiðslu á virðisaukaskatti á þeirri vinnu sem framkvæmd er. Endurgreiðsla væri að sjálfsögðu háð framlagningu fullgildra reikninga frá seljanda þjónustunnar, þar með verður seljandi þjónustunnar að vera skráður á virðisaukaskattskrá á þeim tíma sem vinnan er innt af hendi. Eftir 2008 þegar verkefnið var sett á vegna íbúðarhúsnæðis náði það ekki til viðgerða á ökutækjum og sáum við að fjöldi fólks í bílgreinum missti vinnuna en á sama tíma færðust verkin inn í svarta hagkerfið. Það er mikilvægt fyrir ríkið að fá tekjuskattinn og virðisaukaskattinn af viðgerðunum í kassann og starfsemi sem þessi sé uppi á yfirborðinu til framtíðar litið.

Aðrar aðgerðir
Sveitarfélög geta komið til móts við atvinnulífið með því að lækka fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði tímabundið og jafnframt veitt fyrirtækjum greiðslufrest af því sem þá stendur eftir.

Launagreiðslur eru sífellt að verða þungbærari pakki fyrir fyrirtækin í landinu og hefur enginn atvinnurekandi farið varhuga af því. Því er mikilvægt að aðilar á markaði komi sér saman um að fresta launahækkunum sem gert var ráð fyrir nú á næstu mánuðum fram á haustið.

Lífeyrissjóðirnir hafa einnig tækifæri til að leggja sitt af mörkum og veita frest á greiðslum lífeyrissjóðsiðgjalda. Staða flestra sjóða er góð og því ætti að vera svigrúm til að veita greiðslufrest. Launagreiðslur eru forgangur flestra fyrirtækja og er það einnig hagur lífeyrissjóðanna að létta undir með fyrirtækjunum þegar horft er til lengri tíma.